Sluiten
5.01.2018 | Categorie: Alle nieuwsberichten

25 mei 2018: AVG/GDPR


Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.
Binnen Nederland wordt de nieuwe wet ingevoerd onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 moet ook uw organisatie voldoen aan deze strenge nieuwe wet. Wat gaat er nu allemaal veranderen?

Doelstelling van AVG
Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens, en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. 
De Europese GDPR is tot stand gekomen als reactie op de vele en grote veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken in de (online) digitale wereld. Door de opkomst van allerlei nieuwe technologieën beschikken we vandaag de dag over talloze nieuwe mogelijkheden, die vele voordelen bieden, zowel voor organisaties als voor hun klanten. Tegelijk gaan al deze mogelijkheden ook gepaard met nieuwe risico’s, met name op het gebied van privacy en cybercriminaliteit.

sko-it_avgterugblik

De overgang naar de nieuwe wetgeving heeft een grote impact op bedrijven en instellingen. Om te zorgen dat een organisatie op tijd goed is ingericht om te voldoen aan de strengere regels, zijn er vaak grote aanpassingen nodig ten aanzien van werkwijzen, processen, systemen, cultuur, personeel en beleid.

De AVG ziet erop toe hoe persoonlijke informatie moeten worden opgeslagen, gebruikt en verwerkt. Zo worden organisaties voortaan verplicht om:

  • Transparant te zijn over hoe persoonlijke data wordt verkregen en wordt gebruikt.
  • Verantwoording te dragen over hoe deze data wordt opgeslagen, verwerkt en gebruikt.
  • Alles te doen om persoonlijke data te beschermen en eventuele datalekken te voorkomen. Daarbij moeten organisaties bewijzen dat ze continue voldoen aan deze AVG-regelgeving.

sko-it_avg-web1

Sancties bij het niet naleven 
Ondernemingen die hun zaken na 25 mei niet op orde hebben, lopen een hoog risico: wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen, kunnen er hoge boetes worden uitgedeeld, oplopend tot wel €20 miljoen, of zelfs 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming indien dit meer is dan €20 miljoen.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet.

De verantwoordingsplicht van ondernemers 
De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. U heeft dus als organisatie veel meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. Hierbij moet u met documenten kunnen aantonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Benieuwd of u voldoende op de hoogte bent van de inhoud van de AVG? Maak een afspraak met onze specialisten en laat u informeren.

Maak een afspraak
 

  • Download hier de uitgebreide AVG handleiding van de Rijksoverheid.

Meer nieuws

Nieuwsbrief
Meld u aan en laat u inspireren

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws, aanbiedingen en acties? Meld u aan voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren.
Neem contact op