Beleidsverklaring SKO BV | SKO
Sluiten

Beleidsverklaring SKO BV

Onze klanten, personeelsleden en samenleving nemen binnen ons kwaliteit- en milieu systeem een belangrijke plaats in. De eisen en wensen van onze klanten bepalen in grote mate de structuur van de processen. Naast kwaliteit en leverbetrouwbaarheid willen we als SKO ook op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen.
Respect integriteit, professionaliteit, veiligheid en bescherming van het milieu zijn belangrijke aandachtspunten in onze bedrijfsvoering.

Door een goede kwaliteit en service te combineren met een flexibele maar betrouwbare organisatie willen we de basis creëren voor een langdurige relatie met onze klanten. Wij stellen daarbij niet alleen hoge eisen aan onze organisatie, maar ook aan onze leveranciers.

Om deze langdurige relatie te kunnen onderhouden hebben wij een kwaliteit- en milieu systeem ontwikkeld en ingevoerd. Centraal daarbij staan:

  • Tevreden klanten.
  • Tevreden en vakbekwame medewerkers in een creatieve en inspirerende werkomgeving.
  • Beheersing van de bedrijfsprocessen met een duidelijke focus op risico’s.
  • Beheersing van risico’s op het gebied van energie- en milieuaspecten.
  • Preventie van milieubelasting
  • Flexibiliteit, service en nazorg.
  • Duidelijke en korte communicatielijnen.
  • Verdere professionalisering van gegevensverwerking en beheer.
  • Duurzaamheid.

Ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 en milieu managementsysteem ISO 14001:2004 voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Beide systemen worden periodiek getoetst door middel van audits. Tekortkomingen en verbeterpunten ten aanzien van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en energie worden vertaald naar correctieve- en verbeter maatregelen. Directie beseft dat betrokkenheid van alle SKO medewerkers onontbeerlijk is bij het continu verbeteren van het kwaliteit- en milieu systeem.

Oldenzaal, 12 mei 2018

Directie SKO BV

Nieuwsbrief
Meld u aan en laat u inspireren

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws, aanbiedingen en acties? Meld u aan voor onze nieuwsbrief en laat u inspireren.